Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

-cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională-

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

 

 


SORTIS

 

Despre

Comunicare

Link-uri

Galerie

Contact

 

Proiect - "STRUCTURAREA UNUI COMPARTIMENT NOU DE SORTARE CELULARA SI CRIOCONSERVARE TISULARA PENTRU CERCETARE SI IN SCOP TERAPEUTIC"

 acronim SORTIS

-proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională- 

 

Institutului de Biologie şi Patologie Celulară "N. Simionescu" înfiinţat la data de 15.04.1978, Cod de înregistrare fiscală 4364268, cu sediul în Bucureşti, Strada B. P. Hasdeu Nr. 8, cod poştal 050568, reprezentat legal de Acad. Maya Simionescu în funcţia de  Director, în calitate de Beneficiar, deruleaza proiectul "Structurarea unui compartiment nou de sortare celulara si crioconservare tisulara pentru cercetare si in scop terapeutic"- Acronim "SORTIS" cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, pe baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" cu numărul 1877, cod SMIS-CNSR 49154.

 

Valoarea totală contractata a proiectului SORTIS, obţinuta prin Contractul de finanţare Nr. 649 / din 1.04.2014 este de 8.000.000 Lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă acordata din FEDR este de 6.820.800 Lei (85,26%) iar  valoarea eligibilă nerambursabilă acordata din bugetul naţional va fi de 1.179.200 Lei (14,74%).

Proiectul se implementează în localitatea Bucureşti se va derula pe o perioada de 18 luni, (aprilie 2014- septembrie 2015), începând cu data de 01.04.2014.

 

 

 

Obiectivul proiectului SORTIS il reprezintă extinderea cadrului şi a direcţiilor de cercetare, ale Laboratorului de Terapie Celulara, Citometrie de Flux şi Bioarhivare din cadrul Departamentului Medicină Regenerativă ale Institutului de Biologie şi Patologie Celulară "N. Simionescu", (IBPC) în domeniul ingineriei tisulare, medicinei translaţionale şi terapiei personalizate, prin dezvoltarea infrastructurii instituţionale care sa permită creşterea competitivităţii cercetării, în sprijinul studiilor genomice şi transcriptomice cu aplicaţii în transplantul celular şi în medicina regenerativă.

 
 


 

Proiectul SORTIS are ca obiectiv major restructurarea şi modernizarea unor laboratoare convenţionale deja existente în IBPC: Terapie Celulară, Citometria de flux şi Bioarhivarea şi retehnologizarea acestora prin achiziţia de echipamente ce folosesc tehnici şi procedee de ultimă generaţie apărute pe piaţa biomedicală şi de cercetare.
 

 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Dr. Horia Maniu

Funcţie: Director de proiect SORTIS

Instituție: Institutului de Biologie şi Patologie Celulară "N. Simionescu"
 Tel. +40(21) 319.45.18, Fax +40(21) 319.45.19


"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României."

 

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europena, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro